Meie koolist

Kooli ajalugu

AJALOOLINE TÕEND


1974/75 õa õppis koolis 1018 õpilast, klassikomplekte oli 30, eesti klassikomplekte – 4, töötas 59 õpetajat. Avati uus õppehoone, sinna mahuvad 4-10 klassi õpilased.

Septembris 1976. a sai direktoriks Truberg V.I. 1976/77 õa õppis koolis 1035 õpilast, 33 klassikomplekti. Eesti klassikomplektid suleti õpilaste võhesuse tõttu.

1985.a juunis andis Truberg V.I. oma direktori kohustused üle Zaitsevale L.I. Paldiski Keskkooljagati kaheks kooliks: algkooliks (1-3 klass), direktoriks sai Karpova Z.I. ja keskkooliks (4-10 klass), direktor – Zaitseva L.I.

Algkooli dokumendid kuni 01.09.1985.aastani jäid Paldiski Keskkooli arhiivi.

Koolis on 26 klassikomplekti, õpilasi – 815, õpetajaid – 52. Keskkoolides hakati koolilõpetajatele andma lisaks kuldmedalitele ka hõbemedaleid.

1992.a septembris koolis avati ka õhtuklass (10-11 kl). Paldiski Õhtukool ei ole oma arhiivi andnud Paldiski Keskkoolile üle.

1994/95 õa õppis koolis 630 õpilast, 25 klassi, õpetajaid – 43. Seoses 12-aastasele õppeajale üleminekuga, sellel aastal päevakoolis lõpetajaid ei olnud.

1. septembril 1994.aastal toimus kahe kooli, algkooli ja keskkooli ühinemine. Algkooliarhiiv ei ole üle antud Paldiski Keskkooli arhiivile.

1995/96 õa Paldiski linna hariduse 225 juubeliaasta ja Vene kooli 50 aastapäev.

1996. aasta veebruaris sai kool uue staatuse – Paldiski Vene Gümnaasium.

1995 aasta novembrist töötab koolis raamatupidaja ja kõik dokumendid antakse Paldiski Vene Gümnaasiumi arhiivi.

1998.a juunis õhtuklassid suleti õpilaste vähesuse tõttu.

06.09.1999 on välja töötatud ja direktori käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelu, mille järgi toimub asjaajamine kuni 31.08.2004.

01. septembrist 2004 toimub asjaajamine koolis uutel alustel. Dokumenide loetelu on välja töötatud ja kooskõlastatud Harju Maa-arhiiviga. Nüüd süstematiseeritakse kõik dokumendid arhiivis mitte aastate vaid seerijate järgi.

2013. aastal gümnaasiumi aste oli suletud ja kool sai uue nime – Paldiski Vene Põhikool

1974/75 õa õppis koolis 1018 õpilast, klassikomplekte oli 30, eesti klassikomplekte – 4, töötas 59 õpetajat. Avati uus õppehoone, sinna mahuvad 4-10 klassi õpilased.

Septembris 1976. a sai direktoriks Truberg V.I. 1976/77 õa õppis koolis 1035 õpilast, 33 klassikomplekti. Eesti klassikomplektid suleti õpilaste võhesuse tõttu.

1985.a juunis andis Truberg V.I. oma direktori kohustused üle Zaitsevale L.I. Paldiski Keskkooljagati kaheks kooliks: algkooliks (1-3 klass), direktoriks sai Karpova Z.I. ja keskkooliks (4-10 klass), direktor – Zaitseva L.I.

Algkooli dokumendid kuni 01.09.1985.aastani jäid Paldiski Keskkooli arhiivi.

Koolis on 26 klassikomplekti, õpilasi – 815, õpetajaid – 52. Keskkoolides hakati koolilõpetajatele andma lisaks kuldmedalitele ka hõbemedaleid.

1992.a septembris koolis avati ka õhtuklass (10-11 kl). Paldiski Õhtukool ei ole oma arhiivi andnud Paldiski Keskkoolile üle.


1994/95 õa õppis koolis 630 õpilast, 25 klassi, õpetajaid – 43. Seoses 12-aastasele õppeajale üleminekuga, sellel aastal päevakoolis lõpetajaid ei olnud.

1. septembril 1994.aastal toimus kahe kooli, algkooli ja keskkooli ühinemine. Algkooliarhiiv ei ole üle antud Paldiski Keskkooli arhiivile.

1995/96 õa Paldiski linna hariduse 225 juubeliaasta ja Vene kooli 50 aastapäev.

1996. aasta veebruaris sai kool uue staatuse – Paldiski Vene Gümnaasium.

1995 aasta novembrist töötab koolis raamatupidaja ja kõik dokumendid antakse Paldiski Vene Gümnaasiumi arhiivi.

1998.a juunis õhtuklassid suleti õpilaste vähesuse tõttu.

06.09.1999 on välja töötatud ja direktori käskkirjaga kinnitatud dokumentide loetelu, mille järgi toimub asjaajamine kuni 31.08.2004.

01. septembrist 2004 toimub asjaajamine koolis uutel alustel. Dokumenide loetelu on välja töötatud ja kooskõlastatud Harju Maa-arhiiviga. Nüüd süstematiseeritakse kõik dokumendid arhiivis mitte aastate vaid seerijate järgi.

2013. aastal gümnaasiumi aste oli suletud ja kool sai uue nime – Paldiski Vene Põhikool