Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2023/2024 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 01.09.2023

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2023/2024 õppeaastaks.
 5. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 6. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 06.12.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.03.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 14.06.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 19.06.2024

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.06.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.

Õppenõukogu tegevuse tööplaan  2023/2024 õppeaasta

 

Õppenõukogu koosolek 01.09.2023

Päevakord:

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õppenõukogu liikmete esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.
 3. Üldtööplaani arutelu ja kinnitamine.
 4. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 2023/2024 õppeaastaks.
 5. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
 6. Paldiski Vene Põhikooli päevakavast.

 

Õppenõukogu koosolek 06.12.2023

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest I õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.03.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest.
 2. Õppetöö tulemustest II õppetrimestris.
 3. Tugisüsteemide määramine.

 

Õppenõukogu koosolek 14.06.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse  täitmisest
 2. Õppetöö tulemustest III õppetrimestris.
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimine,täiendavale tööle jätmine.
 4. Õpilase tunnustamine kiituskirjaga.

 

Õppenõukogu koosolek 19.06.2024

Päevakord:

 1. Kooli töö analüüs ja üldtööplaani täitmine.

 

Õppenõukogu koosolek 20.06.2024

Päevakord:

 1. Eelmise õppenõukogu otsuse täitmisest.
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine. Järgmisesse klassi üleviimine või klassikursuse kordama jätmine.
 3. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljandmine.
 4. Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjadega.