Meie koolist

Põhiväärtused


Austus ja avatus.
Me austame ennast ja teisi. Me oleme avatud uue ja erilise suhtes. Me hindame koostööd kooli,
kodu, õpilase-õpetaja ja kogukonna vahel.

Väärikus ja hoolivus
Me oleme ausad, viisakad ja heatahtlikud. Me hindame kooli väärtusi. Me märkame ja tunnustame
teineteist, arvestame üksteisega ning austame üksteist.

Rõõm ja tervislikud eluviisid
Me oskame näha positiivset ja seda nautida. Terves kehas terve vaim!

Vabadus ja vastutus
Me julgeme avaldada oma arvamust ja tegutseda, genereerida ideid ja neid ellu viia. Vastutame
oma sõnade ja tegude eest.

Omanäolisus
Hea mainega vallakool oma identiteedi ja traditsioonidega.

Meisterlikkus
Motiveeritud, kõrgete ametioskustega personal, kes väärtustab elukestvat õpet.

Austus ja avatus.
Me austame ennast ja teisi. Me oleme avatud uue ja erilise suhtes. Me hindame koostööd kooli,
kodu, õpilase-õpetaja ja kogukonna vahel.

Väärikus ja hoolivus
Me oleme ausad, viisakad ja heatahtlikud. Me hindame kooli väärtusi. Me märkame ja tunnustame
teineteist, arvestame üksteisega ning austame üksteist.

Rõõm ja tervislikud eluviisid
Me oskame näha positiivset ja seda nautida. Terves kehas terve vaim!

Vabadus ja vastutus
Me julgeme avaldada oma arvamust ja tegutseda, genereerida ideid ja neid ellu viia. Vastutame
oma sõnade ja tegude eest.

Omanäolisus
Hea mainega vallakool oma identiteedi ja traditsioonidega.

Meisterlikkus
Motiveeritud, kõrgete ametioskustega personal, kes väärtustab elukestvat õpet.