Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 25 –27. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:'

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23. – 24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21. – 22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28. – 29. september 2020. a;

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 25 –27. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:'

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23. – 24. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21. – 22. september 2020. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 28. – 29. september 2020. a;