Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai –2. juuni 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 14. juuni 2021. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14. – 17. september 2021. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20. – 22. september 2021. a;

4) vene keel (kirjalik) – 28. – 29. september 2021. a;

5) loodusõpetus (kirjalik) – 6. – 7. oktoober 2021. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14. – 17. september 2021. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23. – 24. september, 27. september 2021. a;

4) vene keel (kirjalik) – 30. september, 1. oktoober 2021. a;

5) loodusõpetus (kirjalik) – 4. – 5. oktoober 2021. a.

6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober, 11. oktoober 2021. a.

7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober, 11. – 13. oktoober 2021. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai –2. juuni 2022. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 14. juuni 2021. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14. – 17. september 2021. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20. – 22. september 2021. a;

4) vene keel (kirjalik) – 28. – 29. september 2021. a;

5) loodusõpetus (kirjalik) – 6. – 7. oktoober 2021. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14. – 17. september 2021. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;

3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23. – 24. september, 27. september 2021. a;

4) vene keel (kirjalik) – 30. september, 1. oktoober 2021. a;

5) loodusõpetus (kirjalik) – 4. – 5. oktoober 2021. a.

6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober, 11. oktoober 2021. a.

7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober, 11. – 13. oktoober 2021. a.