Õppetöö

Eksamid ja tasemetööd


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 20.-22. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 12. – 13. 16. - 17. oktoober 2023. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2. - 5. oktoober 2023. a;

3) vene keel (kirjalik) – 20. – 22. september 2023. a;

4) loodusõpetus (kirjalik) – 25. – 27. september 2023. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 17. - 20. oktoober 2023. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5. - 6. ja 9. - 11. oktooberber 2023. a;

3) vene keel (kirjalik) – 18. - 20. 2023. a;

4) loodusõpetus (kirjalik) – 27. – 29. september 2023. a.

5) inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a.

6) inglise keel (suuline) – 31. oktoober, 3., 6. november 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 20.-22. mai 2024. a;

matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 12. – 13. 16. - 17. oktoober 2023. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2. - 5. oktoober 2023. a;

3) vene keel (kirjalik) – 20. – 22. september 2023. a;

4) loodusõpetus (kirjalik) – 25. – 27. september 2023. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 17. - 20. oktoober 2023. a;

2) eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5. - 6. ja 9. - 11. oktooberber 2023. a;

3) vene keel (kirjalik) – 18. - 20. 2023. a;

4) loodusõpetus (kirjalik) – 27. – 29. september 2023. a.

5) inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a.

6) inglise keel (suuline) – 31. oktoober, 3., 6. november 2023. a.